XEIKON PRINT

digitalna štamparija:   usluge / štampa iz rolne 0.5 m


Štampa iz rolne širine 50 cm i dužine do 10 m daje vrhunshi kvalitet štampanog otiska koji ima mašina XEIKON DC 500 d. Ova digitalna štampa je idealna za 'harmonika' kataloge koji imaju preklope i savijanja na više mesta od rasprostranjenog 'trolist' kataloga.

Daleko najisplativiji je štampani otisak na razlnim formatima, jednostrano ili obostrano:

  • B2 format (50 x 70 cm)
  • A2 format (42 x 61 cm)
  • 50 cm x 1m (nestandardni format)
  • 50 cm x 2m (nestandardni format)

Debljine kunsdruk mat papira koji se koristi u ovoj digitalnoj štampi su:

  • 120 g
  • 160 g
  • 200 g
  • 250 g