XEIKON PRINT

digitalna štamparija:   uputstvo


XEIKON PRINT digitalna štamparija Vam ovim putem daje uputstva za pripremu fajlova. Ovako pripremljeni fajlovi obezbedjuju da Vaš štampani materijal dobijete brže.

PRIPREMA FAJLOVA ZA ŠTAMPU IZ ROLNE

Širina rolne je 50 cm dok je širina štampanog polja je maksimalmo 47.5 cm.

Dužina može biti do 10 m u jednom komadu.

Sve ostalo je isto kao i za tabačne mašine.

PRIPREMA FAJLOVA ZA ŠTAMPU IZ TABAKA

Sve fajlove koje treba da štampate možete da dostavite u PDF formatu.

Kada snimate PDF treba da izaberete Press Quality u ponudjenim Adobe PDF podšavanjima.

Ukoliko pripremate obostranu štampu koja ima više strana i povezuje se klamovanjem tada treba da napravite jedan višestrani PDF u kome su strane poredjane pravilnim redom (onako kako treba da se lista, uključujući i korice). Ukoliko ima i praznih (belih) strana ubacite i njih na mesta gde treba da se nalaze.

Maksimalna dimenzije ove digitalne štampe je 30 x 120 cm

Bez obzira kojom aplikacijom (od dole navedenih) pripremate Vaš fajl treba isključivo da koristite CMYK kolor mod. U protivnom dolazi do izmene kolor palete u štampanom otisku.


Adobe Illustrator:

 • Koristite iskljucivo CMYK kolor mod. U protivnom dolazi do izmene kolor palete u štampanom otisku.
 • Sav tekst treba obavezno da se konvertuje u vektor
  • 1 kombinacijom tastera CTRL+A selektuje se sav tekst
  • 2 kombinacijom tastera CTRL+SHIFT+0 vrši se konverzija u vektor
 • Kada ubacujete slike u Vaš fajl obavezno isključite opciju Link. Slike moraju biti Embeded.
 • Ako koristite transparencije, uradite Flatten Trancparency
  • 1 kombinacijom tastera CTRL+A  selektuje se potrebno
  • 2 iz MENU trake izaberite Object/Flatten Transparency
 • Fajl snimiti u .EPS - verzija CS3 ili u .PDF formatu

Adobe Photoshop:

 • Koristite iskljucivo CMYK kolor mod. U protivnom dolazi do izmene kolor palete u štampanom otisku.
 • Ako ste radiii u RGB modu, fajl obavezno prebacite u CMYK (Meni: lmage/Mode­ CMYK)
 • Rezolucija 300 dpi. (Meni: Image/Image Size ... Resolution 300 pixel/inch)
 • Fajl snimiti u .EPS formatu, na sledeći način:
  • Photoshop EPS, PreviewTIF 8-bit, Encoding JPEG Maximum Quality i nijedna druga opcija da ne bude označena!
  • verzija CS3 ili .PDF formatu

Corel Draw:

Važno! U starijim verzijama, Paragraph text se ne može pretvoriti u krive!

 • Koristite iskljucivo CMYK kolor mod. U protivnom dolazi do izmene kolor palete u štampanom otisku.
 • Sav tekst obavezno pretvorite u krive:
  • 1 kombinacijom tastera CTRL+A  selektuje se potrebno
  • 2 iz MENU trake izaberite Arange/Ungroup All
  • 3 iz MENU trake izaberite Edit/SelectAll/Text
  • 4 kombinacijom tastera CTRL+Q)
 • Fajl mozete snimiti u .CDR formatu (do verzije X3) ili
 • Snimiti kao .EPS ili kao .PDF

PRIPREMA FAJLOVA ZA OTISKE NA MAJICAMA

Maksimalna dimenzija štampe je 40 x 40 cm.
Ukoliko se štampa kolor fotografija tada se fajl priprema isto kao i za obicnu digitalnu
štampu na papiru.
Ukoliko se štampa grafika ili natpis koji se opseca na kateru, onda je potrebno napraviti fajl u vektorskom obliku.

TC STAKLENAC   |   TRG REPUBLIKE   |   MAKEDONSKA 5a   |   11ooo Beograd
011.33.488.39   |   060.06.46.778   |   xeikonprint@gmail.com

RADNI DANI: Ponedeljak - Petak   |   RADNO VREME: 9:3o - 17:oo
Subotom je isporuka/preuzimanje odštampanog materijala 10:oo-12:oo

Erste Bank Racun: 340-11006979-24
Maticni broj: 20800984   |   PIB: 107430019